top of page

Pierwszy sklep socjalny już otwarty

W październiku zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, dyrektor Krakowskiego Banku
Żywności Justyna Liptak oraz radny miejski Artur Buszek oficjalnie otworzyli pierwszy w
Krakowie sklep socjalny. Działa on przy ul. Siemaszki 31, pod nazwą „Dobry Sklep”.
W „Dobrym Sklepie” można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w
tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu. W placówce będą organizowane bezpłatne
warsztaty edukacyjne również dla lokalnej społeczności w zakresie zdrowego żywienia.
Uruchomienie tego sklepu jest poszerzeniem oferty pomocy dla mieszkańców naszego miasta,
którzy są w trudnej sytuacji życiowej i mają trudności z racjonalnym wykorzystywaniem
przyznanej pomocy finansowej. Pracownicy sklepu pomogą i doradzą przy wyborze produktów,
tak aby były one zróżnicowane i pełnowartościowe.
Ze wsparcia sklepu socjalnego mogą korzystać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej na podstawie skierowania wydanego przez MOPS. Dochód uprawnionych do
skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, o którym jest
mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1
552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1 200 zł netto.
Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzymuje imienną kartę z
numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie zapisywane są punkty przyznane na dany
miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie.

Aktualnie z oferty sklepu socjalnego będzie mogło skorzystać 120 osób objętych wsparciem filii
nr 2, 6 i 7.

 

Każdej z grupy produktów będą przyporządkowane punkty oznaczające ich wartość:

 

1 kg warzyw lub owoców – 10 punktów
pieczywo – 10 punktów
nabiał i jaja – 20 punktów
olej – 30 punktów
cukier i słodycze – 30 punktów.

 

Szczegółowa tabela punktów jest dostępna na terenie sklepu socjalnego. Niewykorzystane
punkty nie przechodzą na kolejny okres i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

 

Godziny otwarcia sklepu socjalnego:

 

poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00
wtorek od godz. 9.00 do 15.00
środa od godz. 9.00 do 15.00
czwartek od godz. 9.00 do 15.00
piątek od godz. 9.00 do 15.00.

 

Sklep prowadzony jest przez Bank Żywności w Krakowie na podstawie zawartej umowy z Gminą
Miejską Kraków. Podpisana umowa obowiązuje strony do marca 2025 roku. Do końca umowy
wysokość środków przeznaczonych przez miasto na prowadzenie sklepu wynosi 885 tys. złotych.

W Krakowie startuje akcja informacyjna o szczepieniach ochronnych dla dzieci z Ukrainy. Na krakowskich ulicach, w komunikacji miejskiej oraz w galeriach handlowych pojawią się materiały w języku ukraińskim zachęcające matki do skorzystania z bezpłatnych szczepień dla swoich dzieci. Kampanię finansuje United Nations Children’s Fund (UNICEF). Projekt jest realizowany we współpracy z Miastem Krakowem i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.  

 

Przypomnijmy – decyzją polskiego rządu obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. mają gwarantowane te same świadczenia zdrowotne co obywatele Polski. 

 

W czerwcu Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie o współpracy z UNICEF, które zakłada m.in. wsparcie w dostawie szczepionek. Akcja informacyjna o szczepieniach ochronnych rozpoczęła się w całej Polsce, m.in. w Krakowie, na mocy porozumienia z samorządami. 

 

Bezpłatne szczepienia ochronne dla dzieci z Ukrainy

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia*, w związku z wojną w Ukrainie, dzieci przebywające na terenie Polski powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych (PSO) z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach (szczepienia bezpłatne). 

Szczepienia te powinny być realizowane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – można je wykonać m.in. w punktach szczepień we wszystkich miejskich przychodniach. 

Indywidualny kalendarz szczepień

Na szczepienie kwalifikuje lekarz z poradni, który wskazuje termin podania i rodzaj szczepionki. Dla każdego dziecka ukraińskiego będzie ustalany indywidulany kalendarz szczepień przygotowany w oparciu o posiadaną dokumentację medyczną pacjenta. 

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień wykonanych w Ukrainie, dziecko należy traktować jako nieszczepione i zalecić wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z PSO na 2022 r.. 

Resort zdrowia wskazuje również priorytetową listę szczepień dzieci i młodzieży ukraińskiej: 

  • szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia, 

  • szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem, 

  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem, 

  • szczepienie przeciw COVID-19 zgodnie z narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, 

  • szczepienia poekspozycyjne, które są wymagane w zapewnieniu zdrowia i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza. 

 

UNICEF już pozyskał i dostarczył polskiemu Ministerstwu Zdrowia ponad 50 tysięcy dawek inaktywowanej szczepionki przeciw polio (IPV) oraz 5 tysięcy dawek szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Celem tych działań jest wsparcie wysiłków na rzecz szczepień dzieci w Polsce poprzez zabezpieczenie odpowiedniej liczby szczepionek. 

Więcej informacji o szczepieniach ochronnych w języku ukraińskim znajduje się w odnośniku szczepienia.pzh.gov.pl

* w odnośniku Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji szczepień ochronnych dzieci z Ukrainy (dostęp 29 czerwca 2022 r.) 

Szczegóły na stronie krakowpomaga.pl

bottom of page