top of page

Kraków dla Seniora - miejsca przyjazne osobom starszym

Jesteś Seniorem? ….Masz w swoim otoczeniu Seniora? Jesień Życia nie musi być nudna ani samotna.

Kraków jest miastem, w którym można zagospodarować wolny czas oraz miło i aktywnie funkcjonować.

 

W naszym mieście oprócz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działają liczne Kluby Seniora oraz Centra Aktywności Seniorów. Szereg lokalnych inicjatyw do osób starszych kierują Ośrodki Kultury. Sprawdź listę miejsc przyjaznych osobom starszym w Krakowie. Zapraszamy do aktywności!

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku

 

Akademia Prądnicki Senior

ul. Kazimierza Odnowiciela 2
www.pro-age.pl

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Akademia Prądnicki Senior” działa od października 2015 roku. Celem Uniwersytetu jest popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz integracja seniorów w środowisku swojej dzielnicy - Prądnik Czerwony. Seniorzy uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Uniwersytet zaprasza na wykłady m.in. profesorów uczelni krakowskich oraz warsztaty tematyczne i zajęcia dodatkowe (m.in. prozdrowotne ćwiczenia i taniec, j. angielski, zajęcia komputerowe).

 

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

al. Mickiewicza 

utw.uj.edu.pl

 

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje zajęcia na wysokim poziomie oraz bogaty i nowatorski program dla swoich słuchaczy.

Podstawową formą zajęć są wykłady prowadzone przez cenionych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seniorzy mogą brać udział również w seminariach, warsztatach i konwersatoriach. Część naszych studentów pracuje w Samokształceniowych Kołach Naukowych. Oferta wzbogacona jest o zajęcia dodatkowe (lektoraty języki obce, zajęcia komputerowe, programy poprawiające kondycję fizyczną, warsztaty tematyczne).

 

Nowohucka Akademia Seniora

www.przyjacielenowejhuty.pl

os. Centrum A bl. 6 A

 

Nowohucka Akademia Seniora powstała ze wspólne inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. W ofercie dla seniorów znajdują siw kursy, wykłady oraz wyjścia do instytucji kulturalnych. Oprócz tego co dwa miesiące przygotowywana jest propozycja edukacyjno - kulturalna, z której mogą skorzystać słuchacze wraz z osobami towarzyszącymi.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym

ul. Rakowicka 27

www.uek.krakow.pl/pl/uniwersytet-iii-wieku.html

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym dba o wysoki poziom kształcenia: do wygłoszenia wykładów zapraszani są najlepsi, doświadczeni nauczyciele akademiccy z UEK, jak i wybitni specjaliści z innych uczelni oraz menedżerowie, znani dziennikarze, lekarze... Seniorzy mogą korzystać z cotygodniowych wykładów, jak i dwugodzinnych zajęć z języków obcych oraz godzinnych zajęć ruchowych w basenie, w sali gimnastycznej lub siłowni. Dla chętnych organizowane są także kursy komputerowe.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej

ul. Lea 114

www.cpip.pk.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku

 

Uniwersytet kształci blisko 300 studentów. W ofercie dla seniorów, oprócz odbywających się co dwa tygodnie sympozjów, są również seminaria odbywające się w mniejszych grupach, gdzie słuchacze mogą zdobyć wiedzę z zakresu języków obcych, obsługi komputera, pedagogiki i psychologii, historii sztuki, czy filmu. Powodzeniem cieszą się również zajęcia rekreacyjno-ruchowe.

 

Kluby seniora

 

Kluby Seniora oferują różnorodne formy zajęć artystycznych, turystycznych oraz sportowych. Dzięki spotkaniom w Domach Seniora starsze osoby zawierają nowe znajomości, wspólnie aktywnie spędzają czas. Dodatkowo kluby oferują swoim uczestnikom ciekawe wykłady, warsztaty oraz spotkania z ekspertami.

 

Oto niektóre z nich:

  • Klub Seniora "Ostoja", os. Na Stoku 50/2

  • Klub Seniora - Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Caritas, ul. Komandosów 18

  • Klub Seniora JUTRZENKA, os. Dywizjonu 303 1

  • Klub Seniora Mistrzejowice, Osiedle Tysiąclecia 42

  • Klub Seniora w Domu Kultury PODGÓRZE, ul. Sokolska 13

 

Centra Aktywności Seniorów

 

Centra Aktywności Seniorów to miejsca skierowane dla osób 60+. W programie m.in: nauka nowoczesnych technologii, kursy komputerowe, nauka angielskiego, zajęcia sportowe, warsztaty zdrowego żywienia, wolontariat. Zajęcia organizowane przez Centra Aktywności pozwalają seniorom rozwijać swoje zainteresowania i nabywać nowe umiejętności. Dzięki nim osoby starsze zrywają z nudą oraz biernym sposobem spędzania wolnego czasu. Obecnie działa w Krakowie 50 CAS – ów.

stan na 6 kwietnia 2022 r.

 

 

 

Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów

W siedzibie Rady Krakowskich Seniorów działa Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, prowadzone w ramach Gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych 2021-2025 PASiOS.

Centrum mieści się przy ulicy Daszyńskiego 19, udziela wszelkich informacji dotyczących miejskich działań dotyczących osób starszych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15. Można tutaj uzyskać wskazówki odnoszące się do możliwości skorzystania z oferty kulturalnej, z sieci Centrów Aktywności Seniorów, z miejskiej pomocy prawnejpsychologicznej, jak i nieodpłatnych usług tj. „Złota Rączka”Asystenta Osoby Starszejusługi podologicznej czy Koperty Życia dla Seniora

Korzystając z Centrum można też się dowiedzieć się jak skorzystać z pomocy żywnościowej prowadzonej prze Bank Żywności oraz rozlicznych działań na rzecz osób starszych prowadzonych przez krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. Osoby, które będą chciały włączyć się w senioralny wolontariat także mogą skorzystać z Centrum.        

 

Aby uzyskać informację można również zatelefonować pod numer 12 445 96 67 lub skierować maila na adres: informacjasenior@um.krakow.pl. W okresie obostrzeń epidemicznych bezpośrednia forma kontaktu jest ze zrozumiałych powodów nieco ograniczona.

W Centrum można otrzymać Informator Krakowskiego Seniora, który jest przewodnikiem dla osób starszych w sprawach opieki, pomocy, możliwości aktywnego spędzania czasu, porad prawnych oraz sposobów zaangażowania się w dialog obywatelski. Można też otrzymać dwutygodnik KRAKÓW.PL, gazetę „Senior”, ulotki informacyjne etc. Telefonując do Centrum lub pisząc maila można nie tylko zdobyć informacje, ale także zgłosić swój pomysł związany z miejską polityką senioralną, lub przekazać ważną potrzebę dotyczącą osoby starszej czy grupy seniorów.

bottom of page