top of page

Liderem projektu jest Fundacja Pełna Życia.

Fundacja działa od 1989 wspierając każdego roku blisko 100 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ich zmaganiach na drodze do potencjalnej samodzielności w dorosłym życiu.

W projektach skierowanych do dorosłych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ich rodzin Fundacja pomogła ponad 10000 osób.


Łącząc projekty ze sfery pomocy społecznej, terapii i kultury, Fundacja stwarza warunki podopiecznym z różnymi typami niepełnosprawności, aby mogli pokonywać bariery fizyczne, psychiczne i społeczne, a w konsekwencji osiągać maksymalną, możliwą sprawność i samodzielność.

  • website-icon
  • Facebook
  • Instagram
Obszar roboczy 1.png

Partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków.

Dzięki pomocy finansowej i partnerstwu z Gminą Miejską Kraków nasza Fundacja od lat realizuje wiele ważnych projektów społecznych. Należą do nich:

  • Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów (IX 2020-2023) – dotychczas z kompleksowego wsparcia, min. z opieki wytchnieniowej, usług zdrowotnych, transportu i porad, skorzystało prawie 80 osób – projekt dofinansowany ze środków UE

  • Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych (2018- II 2021) prawie 1000 osób skorzystało z pomocy w projekcie (z opieki wytchnieniowej, usług zdrowotnych i porad) - projekt dofinansowany ze środków UE

  • Miejskie Centrum Informacji Społecznej (2017-2019) – ponad 7000 osób skorzystało ze wsparcia informacyjnego i porad

  • PION - Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych (II – XII 2016) około 2000 osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin otrzymało poradę, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i informację

Gmina Kraków realizuje swoje obowiązki w obszarze pomocy społecznej poprzez pracę wyspecjalizowanych jednostek m.in. Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, a także dofinansowując wiele projektów i zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

  • website-icon
  • Facebook
Finansowanie projektu

„Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów”, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

tablica unijna.png
Skontaktuj się z nami!
biuro.png

Odwiedź nas w naszej siedzibie

ul. Skawińska 11/12, Kraków 31-066

O projekcie
mail.png

Napisz do nas wiadomość

E-mail: wspornik@wspornik.org

telefon.png

Skontaktuj się z nami telefonicznie

+48 882 100 615

+48 882 022 536

+48 882 055 848

bottom of page