top of page

Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów

Projekt Wspornik skierowany jest do mieszkających w Krakowie rodzin i opiekunów faktycznych opiekujących się długoterminowo osobą niesamodzielną.  

Wspornik rozwija i poszerza doświadczenia z realizacji Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, w którym do stycznia 2021 pomoc otrzymało już prawie 1000 osób. Autorem i liderem obu projektów jest Fundacja Pełna Życia.

 

Fundacja przygotowała nowy projekt Wspornik bazując na obserwacji tych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych, które nie są nadal zaspokojone, zapełniając w ten sposób lukę w systemie pomocy. Wsparcie opiekunów i osób niesamodzielnych w obu projektach pozwoli zaspokoić potrzeby wielu krakowskich rodzin.

Co robimy?

W ramach projektu można będzie otrzymać następujące świadczenia:

 

  • poradę doradców

  • opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej

  • fizjoterapię

  • poradę psychologa

  • transport osoby niesamodzielnej (inny niż transport medyczny) na terenie Krakowa

  • poradę lekarza

  • pomoc pracownika socjalnego

  • udział w grupie wsparcia

  • szkolenia w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu jej zamieszkani

  • usługi pielęgniarskie

Wspornik realizowany będzie do 30.06.2023, a jego finansowanie zapewni Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Partnerem Fundacji Pełnej Życia w realizacji projektu jest Gmina Kraków, która zobowiązała się do utrzymania wsparcia przewidzianego projektem po ustaniu dofinansowania z UE w okresie trwałości od 1.07.2023 do 30.06.2026.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych - „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo – informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.” prowadzony przez Fundację Pełną Życia jako zadanie zlecone w ramach zadań publicznych Miasta Krakowa.

http://www.wsparciekrakow.pl/

Skontaktuj się z nami!
biuro.png

Odwiedź nas w naszej siedzibie

ul. Skawińska 11/12, Kraków 31-066

O projekcie
mail.png

Napisz do nas wiadomość

E-mail: wspornik@wspornik.org

telefon.png

Skontaktuj się z nami telefonicznie

+48 882 100 615

+48 882 022 536

+48 882 055 848

bottom of page